tigrinisch ትግርኛ

tigrinisch ትግርኛ

ካምቦ ሆርስት
ናይ ተቓውሞ ሙዝቃ ኮንሰርት ብሙዚቀኛታት ሌበንስላውተ ዝግበር::
ጠለባቱ ምንባር መሰል ንኹሉ ዝብልኮይኑ ዕላሙኡ ካኣ ካምቦ ሆርስት ክዕጾ ኣለዎ ዝብል እዩ::
ዝኸበርኩም ተቀማጦ ካምቦ ሆርስት ንሕና ጉሩፖ ሙዝቀኛታትን መዛምራንን ሌበንስላውተ ንባሃል:
ጠለባትና ኻኣ ኩሎም ስደተኛታት ናይ ምንባር መሰል ክህልዎም ኣላዎም ዝብል እዩ::
ናይ ነብስወከፍ ሰብ መሰል እዩ ጽቡቕ ንኽነብርን ከምኡ ውን ኣብ ዝደለዮን ምስ ዝደለዩን መሪጾም
ንክነብሩን ማሕበራዊ ሂወቶም ከካይዱን::
በዝ ምኽንያት ኢና እዝ ካምቦ ሆርስት ክህሉው የብሉን ንብል ዘለና::
ንሕና ንዝምልከቶ ኣካል ቤተመንግስቲ ብዕሊ ፍቓድ ሓቲትና ኔርና ኣብዝ ምሳኹምን ንዓኹምን
ሙዚቃ ኮንሰርት ከነካይድ ኢልና ፍቓድ ግን ኣይሃቡናን::
ዋላ ፍቓድ ኣይሃቡና ዳኣ እምበር ንሕና ግን ንክንመጸኩ ምሳኹም ሓቢርና ሙዝቃ ክንጻወትን
ኣብ ጎኑኹም ዄና ደገፍና ክንገልጽን ፈስታ ክንገብርን ወሲና::
እዝ ናይ ተቓውሞ ፈስታ ኮንሰርት ዝግበረሉ ዕለት 18.08.2019 ኮይኑ ካብ ሰዓት 12 እዩ ዝጅምር
ንክትመጹ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለና የቐንየልና::

Kambo horst
Nay tekawumo musika konsert bmuzikenatat Lebenslaute zegber.
Telebatu menbar mesel nkulu zebl koynu elamu u ka kambo horst ketso alewo zebel
eyu.
Zkeberkum tekemato kambo horst nehena gurupo muzikenatat mezamran Lebenslaute
nbahal.
Telebatna kaa kulom sdetanatat nay menbar mesel kehelwom alewo zebel eyu.
Nay nebsiwekef seb mesel eyu sebuk nkenebren kemuwen ab zdeleyon mes zdeleyon
merisu knebern mahberawi hiwetomn kekaydn.
Bezi meknyat ina izi kambo horst k helew yebulun nebel zelena
Nehna nzimelketo akal bietemengsti beeli feked hatitna nierna abzi mesakumen
neakumen muzika konsert kenekayd ilna fekad gen ayhabunan.
Wala fekad ayhabuna dea ember nehna gen nkenmesekum mesakum habirna muzika
kensawetn ab gonukum konna degfna kengelsn festa kingebern wesinna.
Ezi nay tekawemo festa konsert zegberelu elet aserte chemonte werhi chemonte koynu
kab seat aserte kelete eyu zejmer.
Nktmesuna betami eyu des ziblena. Yekenyelna